Namų darbo atkūrimas, Namų darbo atkūrimas - Kaip atkurti neišsaugotą Excel failą - Viso-Namų -

Ankstesnės

namų darbo atkūrimas

Pareigybės lygis — A2. Vyriausiasis buhalteris į darbą priimamas ir atleidžiamas iš jo Globos namų direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Vyriausiojo buhalterio pareigybę steigia ir panaikina, pareigybės aprašymą tvirtina ir atlyginimo dydį nustato Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

namų darbo atkūrimas

Globos namų vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Globos namų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir savalaikį buhalterinės apskaitos informacijos bei ataskaitų rengimą. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.

namų darbo atkūrimas

Vyriausiasis namų darbo atkūrimas, siekdamas įgyvendinti keliamus uždavinius ir tikslus, vykdo ir šias funkcijas: 6. Vykdo buhalterio darbų kontrolę; 6.

namų darbo atkūrimas

Vyriausiasis buhalteris turi teisę: 7. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi Globos namų darbuotojai; 7. Tikrinti dokumentus susijusius su Globos namų įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais; 7.

Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę ir gyvenamuosius namus atkūrimo Byla Nr. Konstitucinis Teismas nustatė: I Seimas m. Pareiškėjas — Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Įstatymo 4 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, 4 straipsnio 9 ir 11 dalys — Konstitucijos 46 straipsnio 2 ir 3 dalims, 8 straipsnio 1 dalis, 20 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys — Konstitucijos 29 straipsniui, 24 straipsnio 1 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2 ir 5 dalims, taip pat ar Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 15 straipsnio 2 punktas neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 2 bei 3 dalims ir 59 straipsnio 4 daliai. II Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.

Vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku. Vyriausiojo buhalterio atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

namų darbo atkūrimas

Globos namų vyr. Vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Globos namų direktoriui.

Dantų laminatės - inovatyvus ir greitas estetinis dantų atkūrimas

Vertinimo metodai:.

Galbūt jus domina